ABOUT US

OM OSS

 

Liselott of Sweden är ett företag från Sverige. Våran idé är att skapa hållbara och smarta produkter genom en process som kallas remake.

 

Liselott of Sweden designar och tillverkar alla sina produkter i Sverige. Vi använder oss enbart av material som redan finns på marknaden. Det kan vara kvalitetskläder/material från företag som annars slängs, felkollektioner, utgångna modeller, reklammationer, samt från second hand.

 

Vi tvättar, sprättar, tar fram en design, klipper, syr, knyter och stryker produkten till en ny.

 

Liselott of Sweden möjliggör ett innovativt, modernt, ansvarsfullt, miljö- och framtidsvänligt sätt att konsumera.

 

Välkommen att ta ansvar på ett modernt sett med oss!

 

 

ABOUT US

 

Liselott of Sweden is a company from Sweden. Our idea is to create sustainable and smart products through a process called remake.

 

Liselott of Sweden designs and manufaktures all of our products in Sweden. We only use materials that is already on the market. It may be quality clothing/materials from companies that would otherwise be thrown away, faulty collections, expired models, reclamations, and second hand.

 

We wash, scratch, bring forth a design, cut, sew, and iron the product into a new one.

 

Liselott of Sweden enables an innovative, modern, responsible, environmental- and future friendly way to consume.

 

Welcome to take responsibility in a modern way with us!

 

 

KONTAKTA OSS

 

 

Kontakta oss för att få reda på mer eller hur vi kan hjälpa dig bättre.

 

+46 (0) 73-25 227 35

info@liselottofsweden.com

 

 

Ni kan också fylla i formuläret nedan.

 

GET IN TOUCH

 

 

Contact us to find out more or how we can help you better.

 

+46 (0) 73-25 227 35

info@liselottofsweden.com

 

 

You can also fill in the form below.

 

 
 
 

 

 

Kontakt / Contact

info@liselottofsweden.com

+46 (0) 73-25 227 35

Liselott of Sweden

2017 Liselott of Sweden